Tilbake til forsiden

Personvernerklæring

Våre tjenester krever at vi lagrer informasjon om deg slik at du kan få tilgang til tjenesten. Vi tar personvern veldig alvorlig og vi forsikrer våre brukere om at informasjonen blir oppbevart og forvaltet på en trygg måte. Vi deler ingen informasjon med tredje part uten at du selv har gitt eksplisitt samtykke til dette. Et unntak er når våre partnere bruker vår plattform til en hendelse, da får denne partneren innsyn i de data som samles inn. Data som samles inn oppbevares ikke lenger enn 30 dager, og du som bruker har til enhver tid krav på å kunne be om fjerning av alle registrerte data. Link for å kunne be om fjerning finner du nederst på alle våre sider.

Unntak for fjerning er dersom det er eventuelle spørsmål eller tvil om ytringer registrert kan være lovstridig. I slikt tilfelle vil data bli fjernet fra offentlig publisering, men Hold Norge Rent forbeholder seg retten til å lagre disse dataene inntil en avklaring foreligger. I henhold til personvern regler må du selv bekrefte samtykke til bruk av tjenesten og den lagring av data dette innebærer. Det er forskjellige nivåer, men enkelte er påkrevet for at du kan få tilgang til tjenesten.

Hold Norge Rent har ikke noen form for redaktør ansvar overfor spørsmål, svar eller ytringer som blir publisert. Hold Norge Rent vil, på forespørsel, fjerne innlegg som kan virke støtende eller på annen måte bryter med gjeldende lover og regler.

  • Jeg samtykker til at Hold Norge Rent kan lagre den informasjon jeg registrerer for å få tilgang til tjenesten i forbindelse med den hendelsen jeg melder meg på. Jeg er innforstått med at basert på tjenestens virkemåte betyr dette at min tilstedeværelse og eventuelle data jeg registrerer i form av innlegg til en hendelse blir registrert. Data som registreres blir fjernet eller anonymisert etter 30 dager. Dette samtykket er påkrevd for å få tilgang til tjenesten.

Jeg bekrefter at jeg forstår og aksepterer at bruk av tjenesten krever at alle ytringer sendt inn i forbindelse med hendelser skal være i henhold til alle gjeldende lover og regler. Jeg bekrefter også at jeg er personlig ansvarlig for det jeg ytrer og at Hold Norge Rent ikke skal holdes til ansvar for disse.

Kontaktinformasjon

Hold Norge Rent

Adresse
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo

Ingrid Holtan Søbstad

Email
ingrid.holtan.sobstad@holdnorgerent.no
Phone number
+47 91004204